Začíname nový školský rok a s ním aj naše poobedňajšie aktivity na Luníku IX – doučovanie, stretká, krúžky a sobotňajšiu školu hudby. Členovia rómskej gospelovej kapely eL9 sa budú opäť stretávať na pravidelných nácvikoch, aby mohli spievať predovšetkým pri svätých omšiach, ale aj na rôznych iných akciách. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli rozšíriť naše spevácke rady o nové talenty. A tak sme vyhlásili spevácky konkurz.

 V sobotu sa do nášho strediska nahrnuli deti i mladí. Podmienkou bolo, aby každý sám zaspieval pred porotou pieseň podľa vlastného výberu. V prípravnej miestnosti vládla atmosféra plná očakávania a čiastočne aj rešpektu, ktorý sa prejavoval, okrem poriadneho hluku, aj skupinovým nácvikom piesní, či dohadovaním o tom, kto ďalší pôjde.

V klubovni za vyzdobenými stolmi sedeli členovia poroty, ktorú tvorili traja hudobníci kapely Rolo, Paťo a Ondro, ako aj nová spoluvedúca detského zboru Nika. Vedúci poroty a odborný hudobný garant celého konkurzu bol náš nový dobrovoľník Stano. Kájo mal na starosti fotografovanie a Katka organizáciu.

Hoci pre väčšinu z účastníkov bolo veľkým problémom prekonať trému a vystúpiť samostatne pred porotou, predsa to takmer všetci zvládli a väčšina z nich aj úspešne. Počas týždňa sme konkurz zopakovali ešte dvakrát, aby mali šancu aj tí, ktorí z rôznych dôvodov v sobotu nedošli.

O týždeň v sobotu začneme pravidelné nácviky detského aj mládežníckeho zboru v novom zložení, s novými mladými talentami a s novým elánom, ktorý nám, dúfame, vydrží počas celého roka.

 

  • 2011_09_hladame_talenty_01
  • 2011_09_hladame_talenty_02
  • 2011_09_hladame_talenty_03
  • 2011_09_hladame_talenty_04
  • 2011_09_hladame_talenty_05