Generálny predstavený saleziánov don Pascual Chavéz počas svojej návštevy Slovenska zavítal aj na košické sídlisko Luník IX. V piatok, 2. septembra 2011 slávnostne požehnal a otvoril mládežnícke stredisko na Luníku IX. Pre spoločenstvo mladých a misijný tím to bol veľký deň, na ktorý sa veľmi dôkladne pripravovali. Jednou z hlavných zložiek príprav bola modlitbová reťaz.

"Každý druhý štvrtok v mesiaci sme sa stretli s Ježišom vo Sviatosti Oltárnej a zverovali sme mu tento veľký deň. Posledné prázdninové dni sme spolu s mladými venovali prípravám na túto udalosť. Upratovanie, úprava vonkajšieho areálu, výzdoba, výroba transparentu a mnoho iného nám dalo poriadne zabrať." povedala o prípravach Katarína Rečlová, členka misijného tímu, ktorá tento historický okamih prirovnáva k návšteve zakladateľa Saleziánov: "To, na čo sme tak dlho čakali, sa nakoniec stalo skutočnosťou. Don Bosco dnes konečne prišiel."

Návšteva vykričaného košického sídliska urobila na don Pascuala Cháveza hlboký dojem. Napriek veľmi intenzívnemu programu prišiel na Luník IX „šťastný a dojatý“. Privítal ho direktor saleziánskej komunity otec Peter Bešenyei a hneď na úvod si položil otázku, či má zmysel žiť s Rómami na Luníku IX.

Slávnosť sa začala bohoslužbou slova. Veľmi výstižné bolo čítanie z evanjelia, ktoré bolo súčasťou obradu posvätenia priestorov Pastoračného centra. Prítomní si vypočuli príbeh o Zachejovi, ktorý končí slovami: „Dnes prišla spása do tohto domu.“

Krátkej liturgie sa zúčastnil aj Mons. Bernard Bober, ktorému don Chávez poďakoval za dôveru, ktorú  má voči Saleziánom dona Bosca. Okrem  toho prítomných Rómov nazval „spolubratmi a spolusestrami“ a uistil ich, že ich bude všetkých nosiť vo svojom srdci. Taktiež pripomenul, že „nechceme žehnať múry, ale chceme chváliť Boha, aby tu bol prítomný“. Vyzval, aby sa Pastoračné centrum stalo „pľúcami sídliska“.

Na záver slávnosti don Chávez odovzdal misijné kríže štyrom mladým ľuďom, ktorí zložili sľub misijného dobrovoľníka a odchádzajú na ročnú skúsenosť do Angoly a Južného Sudánu. Misijná dobrovoľníčka Mária Reváková sa rozhodla prežiť rok svojho života práve na Luníku IX.

Po slávnosti nasledoval program v telocvični mládežníckeho strediska tanečným a hudobným vystúpením, v ktorom vystúpili mladí a deti z Luníka IX. Súčasťou programu bola aj hodina rómčiny, kde sa don Pascual naučil zopár slov v Rómčine. Išlo mu to naozaj veľmi dobre. Na pamiatku mu členovia misijného tímu darovali CD skupiny eL9 a tričko s tunajším logom. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Kalvarčan, ktorý si zatancoval aj s hlavným predstaveným. Mládenci z folklórneho súboru Kalvárčan vytancovali klobúkovým tancom aj samotného don Cháveza a na záver mu „dali hobľa“.

Na záver don Pascual Chávez povedal, že tento deň bol jedným z najkrajších dní v jeho živote a uistil prítomných, že ich bude stále nosiť vo svojom srdci a modliť sa za celý Luník IX.

Katarína Rečlová a Peter Žatkuľák

 

  • 2011_09_don_pascual_chavez_01
  • 2011_09_don_pascual_chavez_02
  • 2011_09_don_pascual_chavez_03
  • 2011_09_don_pascual_chavez_04
  • 2011_09_don_pascual_chavez_05
  • 2011_09_don_pascual_chavez_06
  • 2011_09_don_pascual_chavez_07
  • 2011_09_don_pascual_chavez_08