Rok 2011 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok dobrovoľníctva v krajinách Európskej únie. Dni 23. – 24. 9. 2011 sú dňami dobrovoľníctva na Slovensku. Za štyri roky, čo žijem na Luníku IX, sa u nás vystriedali desiatky dobrovoľníkov. Od tých jednorazových až po tých, čo sú tu s nami celý čas.

V roku 2008 sme začínali s Katkou Rečlovou a Zuzkou Lysou. V školskom roku 2009/2010 k nim na rok pribudli Marek Vajs a Bystrík Sabo. Potom odišla Zuzka a miesto nej prišli striedavo misijné dobrovoľníčky, ktoré pôsobili v Rusku na Sibíri a u nás čakali na víza od troch do osem mesiacov (Ing. Monika Bieščadová, Anna Chromčáková, Bc. Anna Sabuchová a Mgr. Ela Holá). V školskom roku 2010/2011 u nás strávili rok služby dobrovoľníctva okrem Katky Rečlovej, Pietro Farbár a Ing. Mário Katrinec. V januári 2011 k nim na osem mesiacov pribudla Markéta Krejčová z Čiech. V školskom roku 2011/2012 ku Katke pribudli na ročnú dobrovoľnícku službu Mgr. Stanislav Orečný, Štefan Račák a Majka Reváková.

Okrem týchto dlhodobejších dobrovoľníkov k nám prichádzajú na rôzne krátkodobé aktivity Bc. Ján Pčolinský, pán Ing. Miroslav Koseček, pani učiteľka Mgr. Magda Tomaštíková, p. Mária Farbárová, Františka Martineková, Katka a Vierka Blišťanové, kandidáti z Kalvárie a mnohí ďalší.

Pri príležitosti dní dobrovoľníctva na Slovensku chcem všetkým týmto dobrým ľuďom poďakovať za ich obetavú a nezištnú službu, široké srdce a lásku, ktorú preukazovali alebo preukazujú v službe iným. Prajem všetkým veľa Božieho požehnania na ich ďalšej ceste životom.

Peter Bešenyei, direktor komunity SDB, na Luníku IX v Košiciach

  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_01
  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_02
  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_03
  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_04
  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_05
  • 2011_09_dobrovolnici_na_luniku_06