Tento príbeh je o nás a sme povolaní doň vstúpiť. Odvahu našli aj duše z L9 a v tichu zasneženej Bordy hľadali v ňom svoje miesto. Kňaz aj levita si možno položili otázku: Čo sa stane s nami, keď tomu mužovi pomôžeme?

Samaritánova otázka pravdepodobne znela: Čo sa stane tomuto mužovi, ak mu nepomôžem? Bol to jeho súcit, ktorý priniesol v podobenstve podstatný obrat. A tak si odnášame – byť v tomto pôste viac milosrdní a mať odvahu ho preukazovať.

  • 2016_02_20_obnova01
  • 2016_02_20_obnova02
  • 2016_02_20_obnova03
  • 2016_02_20_obnova04
  • 2016_02_20_obnova05
  • 2016_02_20_obnova06
  • 2016_02_20_obnova07
  • 2016_02_20_obnova08