Každú nedeľu cez pôst sa koná na košickej Kalvárii krížová cesta. Je už tradíciou, že 1x sa jej aktívne zúčastní aj Luník IX. Tentokrát viedli krížovú cestu naši mladí. Témou uvažovania pri jednotlivých zastaveniach bolo Božie milosrdenstvo.

Pekné počasie, piesne našich spevákov a početný zástup veriacich z celého mesta. To všetko umocňovalo sústredenú modlitbovú atmosféru, ktorá vyústila do spontánnej radosti a vzájomného povzbudenia sa. Po krížovej ceste nasledoval príhovor otca Petra Bešenyeiho o Božom milosrdenstve v kostole na Kalvárii a krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Otec Peter vyzdvihol vernú lásku Boha voči nám a vyzval aj nás k vernosti v láske. Tá sa dokazuje zachovávaním prikázaní a plnením si svojich povinností. Snažiť sa, čo najlepšie zastať si miesto a úlohu, ktoré v živote máme. Spätný pohľad na prežitú nedeľu dáva za pravdu dobrovoľníkovi Pietrovi, ktorý ešte v ten večer na facebooku uverejnil "Spolu vždy niečo pekné vymyslíme".

 • 2016_02_28_kalvarka01
 • 2016_02_28_kalvarka02
 • 2016_02_28_kalvarka03
 • 2016_02_28_kalvarka04
 • 2016_02_28_kalvarka05
 • 2016_02_28_kalvarka06
 • 2016_02_28_kalvarka07
 • 2016_02_28_kalvarka08
 • 2016_02_28_kalvarka09
 • 2016_02_28_kalvarka10
 • 2016_02_28_kalvarka11
 • 2016_02_28_kalvarka12
 • 2016_02_28_kalvarka13
 • 2016_02_28_kalvarka14
 • 2016_02_28_kalvarka15