Otec provinciál Karol Maník sa na svojej ceste po slovenských komunitách zastavil aj v Košiciach na Luníku IX, aby tu v dňoch 10. – 12. 12. 2012 vykonal vizitáciu.  V nasledujúci deň po jeho návšteve sa s misijným tímom stretla aj predstavená sestier Dcér Márie Pomocnice, Jana Kurkinová.

V Košiciach na Luníku IX pôsobia saleziáni od roku 2008. V tomto piatom roku ich prítomnosti vzrástol počet spolubratov na štyroch príchodom nového asistenta. Misijný tím dopĺňajú dve sestry z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice a misijní dobrovoľníci, pre tento školský rok v zložení troch dievčat a jedného dôchodcu.

Okrem rozhovorov so saleziánmi bol program návštevy provinciála vyplnený stretnutím s dobrovoľníkmi a s miestnymi chlapcami počas apoštolátu. So spolubratmi rozmýšľal nad víziou diela na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku. „Okrem evanjelizácie sa kroky misijného tímu uberajú v troch líniách: vzdelávanie, zlepšenie kultúry bývania a hľadanie pracovných príležitostí pre miestnych. Ukazuje sa, že bez nich nie je možné priniesť tomuto sídlisku nádej!“ zdôraznil direktor miestnej komunity, otec Peter Bešenyei.

„Ste komunita, ktorá končí svoje denné apoštolské aktivity v značnom predstihu, a tak si nachádzate dostatok času pre modlitbu, štúdium a odpočinok, ktorého na tomto misijnom mieste potrebujete dostatok“, skonštatoval v závere svojej návštevy okrem iného otec provinciál, zapojený do denného rytmu misijného tímu.

  • 2012_12_vizitacia_01
  • 2012_12_vizitacia_02
  • 2012_12_vizitacia_03
  • 2012_12_vizitacia_04
  • 2012_12_vizitacia_05
  • 2012_12_vizitacia_06
  • 2012_12_vizitacia_07
  • 2012_12_vizitacia_08
  • 2012_12_vizitacia_09
  • 2012_12_vizitacia_10