8. december je neodmysliteľne rezervovaný pre našu Nebeskú matku Máriu. V saleziánskej tradícii sa slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prežívala vždy s veľkým dôrazom. Don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová predkladali chlapcom a dievčatám Pannu Máriu ako vzor čistoty a lásky. Iba človek s čistým srdcom, ktorý sa usiluje žiť bez hriechu, je schopný uskutočňovať svoj život vo veľkodušnej láske. Aj v našom stredisku sme sa pripravovali na túto slávnosť Deviatnikom, sv. spoveďou, prípravou výzdoby, spevov, obetných darov, nacvičovaním básní. Toto všetko prispelo ku kráse a prežívaniu sviatku našej Nebeskej Mamy, ktorý vyvrcholil slávením sv. omše v sobotu o 10.00 hod. Ďakujeme za tieto pekné príležitosti, ktoré nás očisťujú a dvíhajú k Bohu.

s. Anna Chrkavá

  • 2012_12_neposkvrnena_01
  • 2012_12_neposkvrnena_02
  • 2012_12_neposkvrnena_03
  • 2012_12_neposkvrnena_04
  • 2012_12_neposkvrnena_05
  • 2012_12_neposkvrnena_06
  • 2012_12_neposkvrnena_07
  • 2012_12_neposkvrnena_08