...ten ide na výlet. S chlapcami, ktorí sa trochu posnažili a prijali ponuku v celku, teda nielen zábavu, ale aj duchovný program. Miništranti a nádejní miništranti využili jednu z posledných ponúk Alpinky. Vychutnali si atrakcie v tamojšom zábavnom parku.

Lozili po lánách a prekážkach, viseli na lanách aj 5m nad zemou. Bol to pre nich krátky no intenzívny zážitok. Odhalili svoje hranice a rozšírili si svoje zručnosti. Ako cukríček na torte boli štvorkolky, tie sa tešili z nemalého záujmu. Niekoľkokrát som im pripomenul, že je to odmena za zásluhy, aby sa aj naďalej snažili. Už teraz sa teším, že chlapci budú mať chuť miništrovať a učiť sa službe. Teda na výlet sa pôjde aj nabudúce!?      Jašo

 • 2016_09_10_alpinka01
 • 2016_09_10_alpinka02
 • 2016_09_10_alpinka03
 • 2016_09_10_alpinka04
 • 2016_09_10_alpinka05
 • 2016_09_10_alpinka06
 • 2016_09_10_alpinka07
 • 2016_09_10_alpinka08
 • 2016_09_10_alpinka09
 • 2016_09_10_alpinka10
 • 2016_09_10_alpinka11
 • 2016_09_10_alpinka12
 • 2016_09_10_alpinka13
 • 2016_09_10_alpinka14
 • 2016_09_10_alpinka15
 • 2016_09_10_alpinka16
 • 2016_09_10_alpinka17