Ani sme sa nenazdali a je za nami ďalší, tento raz 19. ročník tradičnej púte Rómov do Gaboltova, ktorá sa uskutočnila 7. 8. 2011. Príležitosť vyprosiť si potrebné milosti si nenechalo ujsť mnoho detí, mladých i starších, o čom svedčilo početné množstvo odstavených autobusov. Luník IX mal tiež svoje zastúpenie; a to od tých najmenších až po tých v najlepších rokoch. Po výstupe množstvom schodov, ktoré vedú na samotné miesto púte, sme si dopriali čas na obednú prestávku a oddych.

Ten o štrnástej hodine prerušil hlas sestry Atanázie, ktorá nás na úvod privítala pár slovami. Nasledovala krížová cesta v podaní mladých z bardejovskej Poštárky. O pätnástej hodine sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva s diakonom Michalom Horváthom a s Rómami z Hanušoviec.

Bohatým vnútorným zážitkom sa stalo vypovedané svedectvo Rómov, pochádzajúcich z Čičavy. Po ňom odznelo posolstvo sv. Otca Benedikta XVI. k Rómom: ,, VY STE V CIRKVI! STE MILOVANOU ČASŤOU PUTUJÚCEHO BOŽIEHO ĽUDU.“ (Rím 11. 6. 2011)

Presne o hodinu nastalo vyvrcholenie celej púte - svätá omša, celebrovaná košickým arcibiskupom- metropolitom Mons. Bernardom Boberom, za spoluúčasti ďalších 30-tich kňazov. Veľkým príkladom sa stal rómsky kňaz, ktorý vo svojej kázni zdôraznil potrebu Rómov byť dobrými. Celú slávnosť sprevádzal chválový spev v podaní speváckeho zboru z Krížovej Vsi. Po skončení svätej omše obohatilo atmosféru nedeľného popoludnia i krátke vystúpenie speváckej skupiny eL9 z Košíc.

Počas celej púte mnohí z nás využili i možnosť obnoviť si svoj vzťah s Bohom pristúpením k svätej spovedi. Nechýbala i  možnosť osobnej modlitby v tichu miestneho kostolíka.

A tak žiariaci úsmev na tvárach, srdcia naplnené radosťou a potrebným pokojom nás sprevádzali celou cestou späť do našich domovov.

  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_01
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_02
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_03
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_04
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_05
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_06
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_07
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_08
  • 2011_08_put_romov_do_gaboltova_09