Prípravy na príchod Pána sa zintenzívňujú a tak aj v našom kostole na Luníku prišiel čas na poriadnu duchovnú obnovu. Tentokrát nám pomohli sa zamyslieť nad našim životom viery, Rómovia z Čičavy. Prišli, aby nám povedali svedectvo o tom, ako sa ich život zmenil.

"Boh je Láska a miluje aj mňa" zaznelo z úst mladého Róma, ktorý vyznal že tento objav zmenil celé jeho nastavenie a život. Po silných svedectvách nasledovala animovaná adorácia a sväté spovede. A ukončili sme spoločne svätou omšou. Tešíme sa, že Pán pôsobí v našich srdciach a pripravuje ich na svoj príchod.

 • 2016_12_22_obnova01
 • 2016_12_22_obnova02
 • 2016_12_22_obnova03
 • 2016_12_22_obnova04
 • 2016_12_22_obnova05
 • 2016_12_22_obnova06
 • 2016_12_22_obnova07
 • 2016_12_22_obnova08
 • 2016_12_22_obnova09
 • 2016_12_22_obnova10
 • 2016_12_22_obnova11
 • 2016_12_22_obnova12