Tak sme oslovili tento rok Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň Jej slávnosti - 8. decembra. Má to súvis s tým, čo mladšie dievčatá robia na svojich stretkách: absolvujú "školu pre princezné", v ktorej sa učia byť krásne navonok, aj v srdci.

Ako si nevšimnúť v súvislosti s touto témou Pannu Máriu, ktorá je celá krásna? Tak sme sa na jej sviatok usilovne pripravovali deviatnikom, urobili sme výzdobu a pripravili si krátky program, ktorý sme Jej predniesli pred začiatkom svätej omše. Piesne na oslavu našej Nebeskej mamky si pripravili dievčatá "Božie dcéry" a chlapci zo stretka "Mariakhere čhave" - Máriine deti. Mária, celkom sa Ti zverujeme. Ochraňuj si nás.

 • 2016_12_08_neposkvrnena01
 • 2016_12_08_neposkvrnena02
 • 2016_12_08_neposkvrnena03
 • 2016_12_08_neposkvrnena04
 • 2016_12_08_neposkvrnena05
 • 2016_12_08_neposkvrnena06
 • 2016_12_08_neposkvrnena07
 • 2016_12_08_neposkvrnena08
 • 2016_12_08_neposkvrnena09
 • 2016_12_08_neposkvrnena10
 • 2016_12_08_neposkvrnena11
 • 2016_12_08_neposkvrnena12
 • 2016_12_08_neposkvrnena13
 • 2016_12_08_neposkvrnena14
 • 2016_12_08_neposkvrnena15