„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)

Strenna, myšlienka pre celú saleziánsku rodinu na rok 2011 od hlavného predstaveného Pasquala Cháveza, bola hlavným heslom a výzvou aj pre našu modlitbovú ponuku pre mladých počas jarných prázdnin. Inšpiráciou boli modlitby 24/1, ktoré v našom prevedení trvali 3 hodiny. V štvrtok od  17. do 20.hod. sa mohol ktokoľvek od 12 rokov prísť pomodliť a pokloniť Ježišovi v Eucharistii do nášho kostola. Jednotliví členovia misijného tímu sa striedali „v službe modlitebníka a vrátnika“ po pol hodine. Každý si mohol svoj čas modlitby zanimovať podľa seba.

Ako prvý začal otec Marián s modlitbou svätého ruženca, kde mu ochotne pomáhal Maťo svojím hraním na gitare a spevom. Spolu s nimi sa modlili aj chlapci, ktorí v ten deň boli na spoločnom výlete. Niektorí z nich ostali na modlitbách takmer do úplného konca modlitbového večera :-). Sami boli prekvapení, „koľko sa vydržali modliť“ :-) ...

Po skončení karnevalu postupne prichádzali mladšie dievčatá. Napriek rozruchu a rozptýleniu, ktoré priniesli, sme prešli cez druhú polhodinku modlitieb, ktorej hlavnú časť tvorilo čítanie zo Svätého Písma a zamyslenie nad ním, a to animovala Ella.

Nasledoval Pietro s „polhodinkou Božieho milosrdenstva“. Porozprával nám o sestre Faustíne, predstavil obraz Božieho milosrdenstva a prisľúbenia, ktoré nám Boh dal. Potom sme sa spoločne pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva.

Katkinu polhodinku modlitieb vypĺňala hlavne hudba a spev, ktoré sme dopĺňali vlastnými spontánnymi chválami, ďakovaním a prosbami. Mnohí ďakovali za konkrétne veci v ich životoch a vkladali svoje potreby do rúk nášho dobrého Nebeského Otca.

Záverečnú hodinku sme začali pod vedením nášho direktora otca Petra spoločnou modlitbou vešpier. Zvyšok času sme strávili v tichej modlitbe a po záverečnom požehnaní sme sa rozišli domov.

Zmysel týchto modlitieb vidíme s vierou v tom, že dostaneme pomoc a požehnanie od Boha pre toto sídlisko aj naše osobné životy, keď budeme o ne prosiť. Zároveň nás tieto modlitby majú duchovne pripraviť na veľkú slávnosť v septembri, kedy príde otvoriť a požehnať priestory saleziánskeho pastoračného centra na Luníku IX sám Pasqual Chávez.

 

  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_01
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_02
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_03
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_04
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_05
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_06
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_07
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_08
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_09
  • 2011_03_modlitbovy_stvrtok_10