Hurá oratko!

Tentokrát neobyčajné. Keďže sú jarné prázdniny, pripomenuli sme si svet Narnie – tému letného prímestského tábora. Privítal nás princ Kaspián. Poprosil nás o pomoc pre Narniu alias Luník IX, krajinu, v ktorej prevládlo zlo. Ako ho premôcť? No predsa konaním dobra. A tak sme sa s hŕbou detí vybrali do ulíc plniť jednotlivé úlohy na rôznych stanovištiach.

Našli sme sladký poklad, prešli sme speváckym konkurzom, na ktorom sme sa naučili pesničku a zároveň objavovali nové spevácke talenty. Vystrojení týmto bohatstvom sme navštívili rodiny, ktoré sme chceli potešiť, ako aj miestne Komunitné centrum. Ťažkosti a problémy, s ktorými sa nám zverili, sme v našom novom kostole v modlitbe odovzdali Bohu, a potom sme sa rozbehli na ihrisko. Tam sme všetci spoločne bojovali proti zlej kráľovnej, z ktorej sme v naháňačke strhli všetko zlo v podobe čierneho krepáku, a tak sme kráľovnú zla premenili na kráľovnú dobra. Nasledovalo vyhodnotenie speváckeho konkurzu.

Výhercom sa stal malý Vilko, ktorý získal hlavnú cenu, ale na sladkostiach si pochutili aj všetci tí, ktorí sa do dnešnej hry zapojili. Vďaka Ti, Bože, za pekné počasie ako aj ochranu a dobrú náladu na dnešom oratku. Vďaka patrí aj všetkým animátorom, ktorí obetovali svoj prázdninový čas v službe svojim mladším kamarátom.

dobrovoľníčka Katka a animátorka Nika

  • 2011_03_dobrodruzstvo_01
  • 2011_03_dobrodruzstvo_02
  • 2011_03_dobrodruzstvo_03
  • 2011_03_dobrodruzstvo_04
  • 2011_03_dobrodruzstvo_05
  • 2011_03_dobrodruzstvo_06
  • 2011_03_dobrodruzstvo_07
  • 2011_03_dobrodruzstvo_08