Aj táto činnosť je podporená z Projektu Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Naši mentori sa navzájom podporujú a zdieľajú o svojich radostiach aj ťažkostiach.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lunik9.sk/images/foto/2019/10/29_10_koordinacia mentorov