Súťaž na kolobežkách


V piatok večer sme s animátormi prichystali trať na súťaž pre deti z detského zboru.
V sobotu od 10.00 h. do 14.00 h. prebiehala súťaž vonku pre chlapcov a popoludní od

 • 25.11.201701
 • 25.11.201702
 • 25.11.201703
 • 25.11.201704
 • 25.11.201705
 • 25.11.201706
 • 25.11.201707
 • 25.11.201708
 • 25.11.201709
 • 25.11.201710
 • 25.11.201711
 • 25.11.201712
 • 25.11.201713
 • 25.11.201714
 • 25.11.201715
 • 25.11.201716
 • 25.11.201717
 • 25.11.201718
 • 25.11.201719
 • 25.11.201720
 • 25.11.201721
 • 25.11.201722
 • 25.11.201723
 • 25.11.201724
 • 25.11.201725
 • 25.11.201726
 • 25.11.201727
 • 25.11.201728
15.30 pre deti v telocvični.