Počas uplynulých dní sme našim chlapcom a dievčatám na stretkách vysvetľovali, ako môžeme prežívať spoločenstvo so zomrelými a pomáhať im. V oktáve získavania odpustkov pre duše v očistci sme v rámci stretiek navštevovali cintorín v Myslave a modlili sa za zosnulých.

Návšteva cintorína a dotyk s tajomstvom smrti bol pre deti silným zážitkom.

  • 2016_11_03_hroby01
  • 2016_11_03_hroby02
  • 2016_11_03_hroby03
  • 2016_11_03_hroby04
  • 2016_11_03_hroby05