Vo štvrtom roku nášho pôsobenia na Luníku IX v Košiciach sa nám podarilo pripraviť trojicu mladých, Michala Grundzu, Tomáša Doležala a Mária Turtáka, na sviatosť birmovania, ktorú prijali v novopostavenom kostole na sídlisku KVP v sobotu 19.11.2011 o 10.30 z rúk otca arcibiskupa Alojza Tkáča.

Je to už druhá skupina, takže momentálne máme deväť pobirmovaných mladých ľudí, ktorí tvoria základ nášho spoločenstva na Luníku. Som rád, že so všetkými mladými z prvej skupiny, ktorí prijali túto sviatosť pred rokom, sa stretávame pravidelne na nedeľnej svätej omši, až na jedného, ktorý sa z Luníka IX odsťahoval. Dúfam, že aj z tejto trojice sa stanú dobrí kresťania a že budú prínosom aj pre naše sídlisko. Dvaja z nich študujú na osemročnom gymnáziu a jeden na Strednej odbornej škole v Šaci.

  • 2011_11_nasi_novi_birmovanci_01
  • 2011_11_nasi_novi_birmovanci_02
  • 2011_11_nasi_novi_birmovanci_03