V adventnom čase sme sa rozhodli obohatiť duchovnú ponuku v našom stredisku o biblickú hodinku. Ide o čítanie a meditovanie nad nedeľným úryvkom zo Sv. Písma. Stretnutie je každý štvrtok v rámci pravidelných večerných modlitieb pre pätnásťročných a starších.

 

Zamyslenia pripravuje a vedie člen nášho misijného tímu, verbista Stano Orečný.  Po viacnásobnom  prečítaní úryvku z Božieho Slova nasleduje krátky komentár s vysvetlením, a potom máme možnosť v tichu sa zamyslieť.  Kto chce, môže sa podeliť s tým, čo ho oslovilo. Na záver sa spoločne pomodlíme a odchádzame do ďalšieho týždňa s obohacujúcou myšlienkou v srdci.

Veríme, že  Božie Slovo bude pretvárať náš každodenný život, a tak budeme môcť prežiť blížiace sa sviatky v pokoji a radosti.

  • 2011_12_adventne_zamyslenia_01
  • 2011_12_adventne_zamyslenia_02