Rok s rokom sa znova stretol a my sme mohli v kruhu našich kamarátov osláviť záver roka 2012. Organizátori si vybrali na zábavný večer aktuálnu tému: “Po konci sveta”. Reagovali tak na všetky fámy a predpovede o istom dátume v druhej polovici decembra 2012.

Pán Jozef Balej, alebo ujo Jozef - ako ho všetci voláme, pochádza z obce Stupné, okres Považská Bystrica. Pôvodným povolaním je konštruktér- strojný inžinier, ale vyučil sa aj v odbore stolár- tak ako jeho otec a brat. V čase núdze ako nezamestnaný získal v rámci rekvalifikácie výučný list na saleziánskom učilišti v Žiline... Ale nechajme, nech nám sám vyrozpráva svoj príbeh...

V kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX pribudol tesne pre Vianocami vzácny darček, ktorý ľuďom ešte viac priblíži život Pána Ježiša Krista. Tým darčekom je nová krížová cesta, ktorej autorom je umelecký sochár Mgr. art. Peter Beňo, autor sochy Zmŕtvychvstalého Krista v kostole.

Blížia sa Vianoce, a preto sme sa s dievčatami na výtvarnom krúžku rozhodli upiecť medovníčky, aby sme si aj takto priblížili čaro týchto sviatkov. Prišlo päť dievčat a nechýbala ani pani Monika Hudiová, ktorá im ochotne asistovala. Každý, kto počas nášho pečenia vstúpil do strediska, zacítil vôňu medovníkov a prišiel sa pozrieť, ako sa z malých slečien dnes stali šikovné cukrárky.

Blížia sa Vianoce a my chceme mať všetko pekné. Tak sme sa pustili do veľkého upratovania kostola. Pavučiny, okná, dvere, lavice, dlážka... všetko sme dôkladne vyčistili. Aj keď náš kostolík nie je veľký, práce pre 12-tich ochotných bolo na celé doobedie dosť. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

Sr. Anna

Otec provinciál Karol Maník sa na svojej ceste po slovenských komunitách zastavil aj v Košiciach na Luníku IX, aby tu v dňoch 10. – 12. 12. 2012 vykonal vizitáciu.  V nasledujúci deň po jeho návšteve sa s misijným tímom stretla aj predstavená sestier Dcér Márie Pomocnice, Jana Kurkinová.

8. december je neodmysliteľne rezervovaný pre našu Nebeskú matku Máriu. V saleziánskej tradícii sa slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prežívala vždy s veľkým dôrazom. Don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová predkladali chlapcom a dievčatám Pannu Máriu ako vzor čistoty a lásky. Iba človek s čistým srdcom, ktorý sa usiluje žiť bez hriechu, je schopný uskutočňovať svoj život vo veľkodušnej láske.

Prvá adventná nedeľa sa neodmysliteľne spája so zapaľovaním prvej sviece na adventnom venci. Aby tak mohli urobiť aj naše dievčatá,  vyrobili si vlastné adventné vence. Tridsiatka dievčat z nášho strediska si na poslednom stretku pre začatím adventu mohla odskúšať svoju tvorivosť pri spájaní a ozdobovaní vetvičiek do tvaru venca.

V nedeľu na Krista Kráľa sme sa rozhodli tradičné oratko spestriť neskorou jesennou šarkaniádou, ktorej predchádzala viac týždňová príprava. O. Marián, vedúci tvorby lietajúcich drakov, vidí priebeh oratka a celú prípravu naň takto:

"Púšťali sme šarkany, bolo ich síce veľa, ale leteli asi dva. Ako sa to stalo?"

V sobotu 24.11.2012 bola medzi blahoslavených zarátaná s. Mária Troncattiová, sestra Združenia dcér Panny Márie Pomocnice Kresťanov, ktorá obetovala svoj život Šuarom v Ekvádorskom pralese. Na pripomenutie jej života nacvičili naši mladí scénku.

Animátori, dobrovoľníci, naši kňazi a sestry saleziánky, my všetci sme sa o 15:00 hod. zišli ukončiť týždeň oratkom pre deti. Počasie prialo, zišlo sa ich veľa.

Nedeľné oratko očami p. Moniky Hudiovej:

V túto nedeľu nás navštívil aj o. Štefan z Troch Hôrok, ktorý spolu s Rolom a Katkou zahrali rezké piesne, pri ktorých pár jednotlivcov aj tancovalo. Nad týmto všetkým dohliada náš direktor o. Peter, ktorému nič neunikne. Peťo, René a Nika dnešné oratko kamerovali a fotili. Aj keď veľa detí nechodí na omše, oratko si nenechajú ujsť.

13. november mali saleziáni a sestry FMA venujúci sa rómskej pastorácii na Slovensku rezervovaný pre spoločné stretnutie, aby si vymenili navzájom skúsenosti  a poradili sa ako ďalej. Na stretnutie o rómskej pastorácii prišli zástupcovia z diel venujúcich sa rómskej pastorácii v Bardejove, Poprade, Kremnici a samozrejme na tunajšom sídlisku.