S prvými teplými dňami prišlo rozhodnutie zorganizovať prvé jarné oratko.

Popoludnie druhej pôstnej nedele patrilo tradičnej krížovej ceste na Kalvárii, ktorej sme sa zúčastnili spolu s tridsiatkou detí z Luníka.

V januári sme začali chystať nový prírastok nášho pastoračného centra.

Po trojročnej pauze sa do nášho strediska vrátili masky všetkých typov, aby spoločne oslávili záver fašiangovej sezóny.

O tom, aký je dôležitý kvas pri pečení dobrej pizze sa presvedčili všetky deti, ktoré sa zúčastnili don Bosco Show.

Dievčenské stretko Ertanovci využilo krásny slnečný deň na zimnú sánkovačku v Tatrách.