Silvestrovská párty

27.12.201701.jpg27.12.201702.jpg27.12.201703.jpg27.12.201704.jpg27.12.201705.jpg27.12.201706.jpg27.12.201707.jpg27.12.201708.jpg27.12.201709.jpg
Miništranti na korčuliach s o. Mariánom

Posledný týždeň pred Vianocami bol plný stretnutí s osobitnou atmosférou Sviatkov, ktoré sa blížili.

 

19.12.201701.jpg19.12.201702.jpg19.12.201703.jpg19.12.201704.jpg19.12.201705.jpg19.12.201706.jpg19.12.201707.jpg19.12.201708.jpg19.12.201709.jpg19.12.201710.jpg19.12.201711.jpg19.12.201712.jpg19.12.201713.jpg19.12.201714.jpg19.12.201715.jpg19.12.201716.jpg19.12.201717.jpg19.12.201718.jpg19.12.201719.jpg19.12.201720.jpg19.12.201721.jpg19.12.201722.jpg19.12.201723.jpg19.12.201724.jpg19.12.201725.jpg19.12.201726.jpg19.12.201727.jpg19.12.201728.jpg19.12.201729.jpg19.12.201730.jpg19.12.201731.jpg19.12.201732.jpg19.12.201733.jpg19.12.201734.jpg19.12.201735.jpg19.12.201736.jpg19.12.201737.jpg19.12.201738.jpg19.12.201739.jpg19.12.201740.jpg

Popolušky na pyžamovej párty

16.12.201701.jpg16.12.201702.jpg16.12.201703.jpg16.12.201704.jpg16.12.201705.jpg16.12.201706.jpg16.12.201707.jpg16.12.201708.jpg16.12.201709.jpg16.12.201710.jpg16.12.201711.jpg16.12.201712.jpg16.12.201713.jpg16.12.201714.jpg16.12.201715.jpg16.12.201716.jpg16.12.201717.jpg16.12.201718.jpg16.12.201719.jpg16.12.201720.jpg16.12.201721.jpg16.12.201722.jpg16.12.201723.jpg16.12.201724.jpg16.12.201725.jpg16.12.201726.jpg16.12.201727.jpg16.12.201728.jpg16.12.201729.jpg16.12.201730.jpg16.12.201731.jpg16.12.201732.jpg16.12.201733.jpg16.12.201734.jpg16.12.201735.jpg16.12.201736.jpg16.12.201737.jpg16.12.201738.jpg16.12.201739.jpg16.12.201740.jpg

Direktor SDB otec Pavol Degro zavolal na pohostenie ženy, ktoré po celý rok upratujú kostol.

Noc z 9. na 10. decembra patrila dievčenskému stretku Perly,

Oslava Nepoškvrnenej

01.12.201701.jpg01.12.201702.jpg01.12.201703.jpg01.12.201704.jpg01.12.201705.jpg01.12.201706.jpg01.12.201707.jpg01.12.201708.jpg01.12.201709.jpg01.12.201710.jpg01.12.201711.jpg01.12.201712.jpg01.12.201713.jpg01.12.201714.jpg01.12.201715.jpg01.12.201716.jpg01.12.201717.jpg01.12.201718.jpg01.12.201719.jpg01.12.201720.jpg01.12.201721.jpg01.12.201722.jpg01.12.201723.jpg01.12.201724.jpg01.12.201725.jpg01.12.201726.jpg01.12.201727.jpg01.12.201728.jpg01.12.201729.jpg01.12.201730.jpg01.12.201731.jpg01.12.201732.jpg01.12.201733.jpg01.12.201734.jpg01.12.201735.jpg01.12.201736.jpg01.12.201737.jpg01.12.201738.jpg01.12.201739.jpg
K výrobe adventných vencov sa pridali aj ženy z materského centra a staršie dievčatá zo stretiek.

29.11.201701.jpg29.11.201702.jpg29.11.201703.jpg29.11.201704.jpg29.11.201705.jpg29.11.201706.jpg29.11.201707.jpg29.11.201708.jpg29.11.201709.jpg29.11.201710.jpg29.11.201711.jpg29.11.201712.jpg29.11.201713.jpg29.11.201714.jpg29.11.201715.jpg29.11.201716.jpg29.11.201717.jpg29.11.201718.jpg29.11.201719.jpg29.11.201720.jpg29.11.201721.jpg29.11.201722.jpg29.11.201723.jpg29.11.201724.jpg29.11.201725.jpg29.11.201726.jpg29.11.201727.jpg29.11.201728.jpg29.11.201729.jpg29.11.201730.jpg29.11.201731.jpg29.11.201732.jpg29.11.201733.jpg29.11.201734.jpg29.11.201735.jpg29.11.201736.jpg29.11.201737.jpg29.11.201738.jpg29.11.201739.jpg29.11.201740.jpg
Predadventný týždeň

Súťaž na kolobežkách

Duchovná obnova na Luníku v stredisku piatok 24.11 - sobota 25.11.