V dňoch 29. – 30. decembra 2011 sa naše stretko Fest šukari čhaja = Veľmi pekné dievčatá pod vedením troch animátoriek - dobrovoľníčky Katky, novicky od Sociálnych sestier tiež Katky a sestry Anny - vybralo na výlet na Bordu. Išli sme utužiť  vzťahy, viac sa spoznať a zblížiť.

Aj tohto roku sme sa rozhodli vyjadriť vďačnosť našim mladým, ktorí nám pomáhajú pri vedení stretiek pre mladších chlapcov a dievčatá a aktívne sa zapájajú do tunajších činností. Väčšina z nich je tu zo sídliska, ale pravidelne k nám prichádzajú aj niekoľkí mladí z Košíc, ktorých toto misijné prostredie oslovilo a rozhodli sa venovať kus svojho času pravidelnej aktívnej prítomnosti na Luníku IX.

Dnešný veľký sviatok bol na Luníku IX obohatený ešte o jednu významnú udalosť. 25.12.2011 Lenka Gulášová po prvý krát prijala Pána Ježiša v Eucharistii do svojho srdca. Lenka chodí do nášho spoločenstva už od príchodu saleziánov v roku 2008. Po čase osobných skúšok ale aj obdivuhodnej vytrvalosti v nej dozrela túžba po prvom svätom prijímaní.

Konečne sú tu Vianoce. Po období príprav svojho vnútra i okolitého prostredia sa naše malé spoločenstvo stretlo na polnočnej sv. omši v kostole na Luníku IX. Bola to druhá polnočná sv. omša v histórii nášho novopostaveného kostola a odrazilo sa to aj na väčšej účasti ľudí. Prišli aj takí, ktorí bežne do kostola nechodia. Dokonca aj zbor mladých prišiel v hojnom počte.

Dievčatá zo skupinky Fest šukar čhaja dnes mali na stretku samé zaujímavosti. Začali sme zamyslením pri adventnom venci, na ktorom už horeli všetky štyri sviečky. Sestra Anna nám pútavým názorným spôsobom priblížila zmysel slávenia vianočných sviatkov. Soška Jezuliatka, ukrytá v nádhernej škatuli bola milým prekvapením pre zvedavé dievčatá, ktoré sa postupne chodili pozerať, čo za tajomný dar dostaneme na Vianoce.

Prípravy na Vianoce vrcholia. Aj v našich srdciach. Tí, ktorí dnes prijali pozvanie na duchovnú obnovu, mohli zažiť moment stíšenia sa, tak potrebný v tomto predvianočnom zhone. Otec Peter nás všetkých privítal a po úvodnej modlitbe a piesni nám premietol desaťminútové svedectvo Róma, ktorého Ježiš oslobodil od závislostí.

Milí priatelia a priaznivci našej misie. S radosťou Vám prinášame nasledovnú správu:

Don Peter Bešenyei úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Opatrenia a ponuky Rímskokatolíckej misie v procese socializácie rómskeho etnika na Slovensku na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, čím získal akademický titul philosophiae doctor.

Na spomienku sv. Mikuláša sa telocvičňa v oratóriu na Luniku IX prehýbala pod nohami troch futbalových mužstiev – chlapčenských stretiek Kajovci, Brčkovci a Mišovci - pod trénerským vedením ich animátorov. Lopta, brány, rozhodcovia aj hráči boli pripravení a nič nechýbalo aktívne turnajovo prežitému popoludniu od 15:30 do približne 18tej hodiny, kedy sa rozdávali ceny.

Dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie nového cirkevného roka. Pre tých, ktorí pravidelne prichádzajú do strediska na Luník IX už tento pojem nie je neznámy. Počas týždňa sme totiž na dievčenských stretkách spoločne plietli adventné vence. Sestry saleziánky uplietli a vyzdobili veniec do kostola a dobrovoľník Števo vyrobil preň nový drevený stojan.

V adventnom čase sme sa rozhodli obohatiť duchovnú ponuku v našom stredisku o biblickú hodinku. Ide o čítanie a meditovanie nad nedeľným úryvkom zo Sv. Písma. Stretnutie je každý štvrtok v rámci pravidelných večerných modlitieb pre pätnásťročných a starších.

Vo štvrtom roku nášho pôsobenia na Luníku IX v Košiciach sa nám podarilo pripraviť trojicu mladých, Michala Grundzu, Tomáša Doležala a Mária Turtáka, na sviatosť birmovania, ktorú prijali v novopostavenom kostole na sídlisku KVP v sobotu 19.11.2011 o 10.30 z rúk otca arcibiskupa Alojza Tkáča.

Bolo ráno 17. novembra 2011 a my sme stáli na autobusovej zastávke v plnej výstroji. Už trochu zubaté a chladné slnko sa gúľalo po jasnomodrej oblohe nad našimi hlavami a my sme boli odhodlaní zdolať náš cieľ – Jánošíkovu baštu. Autobusom sme sa dohrkotali na vlakovú stanicu, kde sme nasadli do trúbiacej a hulákajúcej mašiny menom vlak a ufujazdili sme smerom na Prešov, do Kysaku.