Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Zomrel priateľ chudobných

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.55 (10 Votes)

Otca Teodora Gavendu, ktorého si Pán života povolal k sebe 9.12.2014, som začal lepšie spoznávať na jar v roku 1991, keď bol ako novokňaz poverený službou direktora komunity v Bardejove, ktorej som bol aj ja členom. Aj keď sám bol ešte mladý, snažil sa nás spolubratov otcovsky sprevádzať. Naozaj bez prikrášľovania musím priznať, že horlivo pracoval medzi mladými v saleziánskom dome na Kellerovej ulici, venoval sa veriacim v kostole sv. Anny i chudobným Rómom na periférii Bardejova - na Poštárke.
Svoje veľké technické schopnosti vložil do rekonštrukcie Saleziánskeho domu na Kellerovej, opravy kostola sv. Anny, budovania ihriska i strediska pre Rómov. V roku 1996 odišiel do Michaloviec, kde bol opätovne poverený službou direktora. Jeho láska k chudobným sa opäť prejavila aj namáhavou službou Rómom na Angi mlyne, kde rozbehol činnosť priamo v ich prostredí. V roku 2002 sa vrátil do Bardejova, kde opäť pôsobil ako direktor komunity až do roku 2008. Po skončení služby direktora pôsobil v komunite ako ekonóm. Celé roky sa opäťovne s veľkou láskou ktorú premieňal do malých konkrétnych skutkov (zmierňoval napätia, budoval mosty, osobne sprostredkoval materiálnu pomoc tým najchudobnejším rodinám), venoval pastorácii Rómov na Poštárke i ľuďom v Bardejove. Zapojil sa okrem pastoračnej činnosti aj do budovateľských aktivít (chata Brezovka, Vinbarg, Poštárka – telocvičňa, škola, ihrisko).
Svojou jednoduchosťou, dobrotou, obetavosťou a nekonfliktnou povahou sa trvale zapísal do života mnohých bratov i ľudí v Bardejove a Michalovciach, kde prežil väčšinu svojho saleziánskeho života. V roku 2011 ho preložili z Bardejova do Dubnice nad Váhom, kde bol opäť menovaný za direktora komunity. S veľkou bolesťou v duši odchádzal od svojich chudobných, s ktorými mal toľko plánov, priateľské vzťahy, ktorým venoval svoj čas i svoju lásku, cez konkrétne skutky otcovskej starostlivosti. Ani na novom mieste na nich nikdy nezabudol. Do poslednej chvíle bol obrovským optimistom, ktorý chcel veľmi žiť a vrátiť sa k svojim chudobným na perifériu...
Bol mojím direktorom 8 rokov – bol to veľmi dobrý človek, dobrý brat, dobrý direktor.
Teo, ako náš veľký priateľ, priateľ chudobných z periférii, prihováraj sa za našu rómsku misiu tam hore. Vďaka.