Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Podporte našu misiu vďaka vaším % z daní

Vďaka poukázaniu vašich percent z daní v minulom roku získalo naše OZ Oheň nádeje 1028,65 €. Pomôžte nám aj tento rok. Bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Milí priatelia,

aj v roku 2017 sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať pre nás veľký význam.

Saleziáni don Bosca pôsobiaci v centre košického sídliska Luník IX,  pod hlavičkou OZ Oheň nádeje, sa už po druhýkrát uchádzajú o Vaše 2 - 3 percentá.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Kroky pre:
Zamestnanec
Fyzická osoba
Právnická osoba

OZ Oheň nádeje spĺňa podmienky stanovené zákonom (č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov) a je zaregistrované Komorou notárov SR.

Budeme radi, ak o tejto možnosti oboznámite aj Vašich blízkych a známych.

Naše identifikačné údaje:
IČO: 42332303
Obchodné meno (názov): Oheň nádeje
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Podjavorinskej 5201/18, 040 11 Košice - Luník IX

Dôležité termíny:
15.02.2017  -  Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
31.03.2017  -  Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
31.03.2017  -  Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby.
30.04.2017  -  Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
31.05.2017  -  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia prijatých % z podielu z dane v Obchodnom vestníku prijímateľov, ktorých príjem % z podielu z dane v roku 2014 prekročil sumu 3320 EUR.

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete nawww.rozhodni.sk.